Werkveld Auteur

 

Ad Beenackers, geboren in 1944, psycholoog, cum laude afgestudeerd en gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, therapeut, co÷rdinator en vooral onderzoeker, werkzaam geweest bij de Universiteit Utrecht, achtereenvolgens op het Psychologisch Laboratorium (1968-1970) en het Instituut voor Clinische en IndustriŰle Psychologie (1970-1972); voorts op de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis Overvecht in Utrecht (1972-1974), het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1974-1982), de Utrechtse Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (1982-1984), de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid in Leidschendam en Rijswijk (1984-1986), de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht (1986-1988), de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland in Gouda (1988-1992), de Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Flevoland in Lelystad en Gooi & Vechtstreek in Hilversum (1992-2000) en tenslotte de Psychiatrische Instellingen van de Symfora Groep in Amersfoort (2000-2004).

 

De chaos, die zo kenmerkend is voor de psychiatrische patiŰnt, dwingt de hulpverlener, die in de psychiatrie werkzaam is, steeds tot improviseren. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat ook de hulpverlening chaotische trekjes gaat vertonen. Voortdurend wordt geprobeerd om deze (dreigende) chaos te beteugelen. Daarbij neemt men vrijwel altijd zijn toevlucht tot het wegschrijven van verantwoordelijkheden in procedures. Dat resulteert in een vreugdeloze bureaucratie. In de boeken, die op deze website gepresenteerd worden, staat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele hulpverlener centraal. In elk boek wordt een bepaald idee consequent uitgewerkt tot iets dat direct in de praktijk toepasbaar is. De boeken worden geschraagd door een dertigtal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Dit zijn enerzijds artikelen die aan deze boeken voorafgegaan zijn; in deze artikelen wordt vooral aandacht geschonken aan de problemen die tenslotte geleid hebben tot de voorstellen die in de boeken nader zijn uitgewerkt. Anderzijds zijn dat vooral artikelen waarin aandacht wordt besteed aan de implementatie van deze voorstellen: de gerealiseerde toepassingen en de daarmee behaalde resultaten. De boeken worden voorts ondersteund door cursussen en trainingen, gegeven door de auteur. Voor nader contact: ad@beenackers.net.

 

Terug naar hoofdpagina